Logotyp

Truck- och teleskoplastarvåg

Väg lasten i lyftet, direkt på trucken.

Du kan väga direkt när du lyfter pallen och slipper onödiga transporter till en fast vågstation. Eftersom vågen sitter på trucken är det lätt att utföra viktkontroller av in- och utgående gods.
Vid inventering är tidsvinsten mycket stor. Detaljerade studier av installationer har visat en mycket god ekonomi och därmed kort återbetalningstid.

Produkter

Vågsystemet bygger på mätning av oljetrycket. För att få stabilt tryck sker vägningen under lyftning eller sänkning av lasten. Vågelektroniken kompenserar även för hastighet och temperatur. Vägningsnoggrannheten är oftast bättre än 1% av truckens lyftkapacitet. För att få ett bra vägningsresultat skall trucken vara väl underhållen. Kedjor, stativ och rullar skall gå lätt så att friktioner inte uppstår. Vi har i mer än 20 år monterat vågar på truckar av olika fabrikat med lyftkapaciteter från 500 kg till 42 ton.

Våginstrumentet placeras så att det är lätt att nå. Det monteras på ett universalfäste så att det kan vridas och vinklas i olika riktningar för att passa föraren. Det är enkelt att kalibrera. Flera minnesregister och summeringsfunktioner.

Två stycken ”lägesgivare” talar om för våginstrumentet när vägning skall påbörjas och avslutas. Placeringen av givarna kan variera beroende på truck. Lägesgivarna är IP68-klassade. Temperaturområde från -30 till +80ºC.

Viktsensorerna är av typen membran-vågcell, som kan användas i alla typer av hydraulisk utrustning. Vågcellerna är avsedda att monteras i ett system med ett maximalt arbetstryck på 500 bar, och de klarar överlaster på 200%. De är IP68-klassade med temperaturområde från -30 till +80ºC.

Hämta broschyrblad - Bobcat telehandler
Hämta broschyrblad - JCB telehandler
Hämta broschyrblad - Manitou
Hämta broschyrblad - Merlo
Hämta broschyrblad - Forklift bucket
Hämta broschyrblad - Forklift forks
Hämta broschyrblad - Forklift